โครงการสร้างความสัมพันธ์ ศึกษาดูงาน และท่องเที่ยวล่องแก่งหินเพิงของสหกรณ์การเกษตรเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561