ขอบคุณท่านลูกค้า บริษัท Kerry Logistics ที่ให้เกียรติมาใช้สถานที่ ณ ผึ้งหลวง เป็นครั้งที่ 2 เพื่อฝึกอบรมบุคลากร และพักผ่อนประจำปี ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2561