ขอบคุณ บริษัท TV24 พร้อมคณะวิทยากร สำหรับการจัดสัมมนาและ Team building ที่ผึ้งหลวง ณ วันที่ 30/11/60