โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม

ขอบคุณช่างภาพสำหรับภาพสวยๆ ของน้องๆ ในโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม จัดโดย อบต.ซับสมบูรณ์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน และ ศพค.ซับสมบูร์ เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2561 และขอบคุณทีมงานที่ให้เกียรติผึ้งหลวงได้รับใช้อีกครั้ง