ภาพจากกิจกรรมเข้าค่ายของน้องๆ โรงเรียนนานาชาติเอกมัย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 จำนวน 120 ท่าน น้องๆ ร่าเริงแข็งแรง กล้าแสดงออก และพูดภาษาอังกฤษเก่งกันทุกคนเลย