ขอบคุณคณะคุณครู และน้องๆ ที่น่ารักทุกคน จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ที่มาจัดค่ายฝึกอบรมการเป็นผู้นำยุวยาตรากอง 2 กรุงเทพฯ ณ รีสอร์ท ผึ้งหลวง แคมป์กราวด์