ขอบคุณท่านลูกค้า บริษัท สยาม ซานิเทค ผู้ผลิตสุขภัณฑ์แบรนด์ Vegarr นำพนักงานมาฝึกอบรม และจัดทีมบิวดิ้ง ที่ผึ้งหลวง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 150 ท่าน