081-383-4223, 089-989-3436 |pungluangresort@gmail.com

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม

ขอบคุณช่างภาพสำหรับภาพสวยๆ ของน้องๆ ในโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม จัดโดย อบต.ซับสมบูรณ์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน และ ศพค.ซับสมบูร์ เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2561 และขอบคุณทีมงานที่ให้เกียรติผึ้งหลวงได้รับใช้อีกครั้ง

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม2018-06-12T05:41:54+00:00

อบต.ซับสมบูรณ์, หนองรี, ลำสนธิ จ.ลพบุรี

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อบต.และวิทยากรจากจังหวัดลพบุรี ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ให้เกียรติเดินทางมาค้างคืน สัมมนาและใช้สถานที่เพื่อฝึกอบรม ณ ผึ้งหลวงแคมป์กราวด์ เข้าพักเมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 จำนวน 60 ท่าน

อบต.ซับสมบูรณ์, หนองรี, ลำสนธิ จ.ลพบุรี2017-09-23T09:35:48+00:00

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ

ขอขอบคุณโครงการดีดี จาก อบต.สะพานหิน ที่ทำให้เด็กในชุมชน มีความรู้และทักษะในการเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ และช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย เข้าพักเมื่อ 24-25 มิถุนายน 2560 จำนวน 40 ท่าน

โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนฯ2017-09-23T09:35:23+00:00
Go to Top