สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ขอบพระคุณ นิสิตนักศึกษา คณะครูอาจารย์ทุกท่าน ที่เลือกผึ้งหลวงแคมป์กราวด์ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเนื่องในโครงการ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจต่อต้านการทุตจริต  ทั้ง4วัน3คืน นะคะ ^___^