ขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ไว้วางใจผึ้งหลวงฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขให้กับทุกท่าน ทีมบิวดิ้ง, จัดเลี้ยง, โต๊ะจีน, บุฟเฟ่ต์, เวที และดนตรีสด 27-28 เมษายน 2562 จำนวน 110 ท่าน