สังสรรค์ประจำปี ปิ้งๆย่างๆ และจัดเต็มกับอาหารโต๊ะจีน พร้อมดนตรีสด เวที แดนเซอร์ ขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานทุกท่าน มา ณ ทีนี้ด้วยนะคะ เข้าพักจำนวน 84 ท่าน เมื่อวันที่ 18-19 พ.ค.62