081-383-4223, 089-989-3436 |pungluangresort@gmail.com

โครงการพัฒน์ PLUS+

ขอขอบคุณพี่ๆ ทีมงานจากโครงการพัฒน์ PLUS+ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ที่ให้เกียรติมาใช้สถานที่ผึ้งหลวง เพื่อการฝึกอบรมและจัดกิจกรรม ณ วันที่ 9 พ.ย. 62 จำนวน 200 ท่าน

2020-02-13T04:06:45+00:00