081-383-4223, 089-989-3436 |pungluangresort@gmail.com

อบต.ซับสมบูรณ์, หนองรี, ลำสนธิ จ.ลพบุรี

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อบต.และวิทยากรจากจังหวัดลพบุรี ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ให้เกียรติเดินทางมาค้างคืน สัมมนาและใช้สถานที่เพื่อฝึกอบรม ณ ผึ้งหลวงแคมป์กราวด์
เข้าพักเมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 จำนวน 60 ท่าน

2017-09-23T09:35:48+00:00