081-383-4223, 089-989-3436 |pung_luang@hotmail.com
Loading...
ติดต่อ 2019-11-13T04:05:34+00:00

ผึ้งหลวง แคมป์กราวด์

139 หมู่ 10 ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220

โทรศัพท์ 081-383-4223, 089-989-3436, 089-991-1831
              (จันทร์ – เสาร์ 8.00 – 18.00 น.)
โทรสาร 02-892 -2498
E-mail: pung_luang@hotmail.com
LINE ID: moobeelodis

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

การเดินทางโดยรถตู้โดยสารประจำทาง จากกรุงเทพฯ

 • ขึ้นรถตู้ที่หมอชิตใหม่
  อาคารจอดรถโดยสารขนาดเล็ก อาคาร C
  แจ้งคนขายว่า “ไป อ.กบินทร์บุรี ส่งที่รีสอร์ทผึ้งหลวงแคมป์กราวด์”
  ค่าโดยสาร 250 ต่อคน
  ติดต่อ 092-449-5360
  ควรโทรสอบถามรอบรถกับทางวินรถตู้ก่อน ในกรณีขากลับด้วย
  เนื่องจากบริเวณรีสอร์ทไม่มีบริการรถโดยสารรับจ้าง

ที่สำคัญ ต้องแจ้งว่า ไปรีสอร์ทผึ้งหลวง ตั้งแต่ตอนซื้อตั๋วเลย และอย่าลืมขอเบอร์วินรถตู้เพื่อสามารถโทรนัดเข้าไปรับที่รีสอร์ทได้

แผนที่ รีสอร์ท

แผนที่เดินทางมายังรีสอร์ท

ระเบียบเงื่อนไขในการเข้าพัก

 1. Check in เข้าพักได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. และ Check out ออกได้ไม่เกิน 11.00 น.ของวันถัดไป
 2. หาก Check out เกินเวลา 11.00 น. รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการห้องพักเพิ่มเต็มราคาของวันถัดไป
 3. ห้ามนำบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพักไว้เข้ามาพักด้วย หากฝ่าฝืน ปรับ 5 เท่า
 4. ทางรีสอร์ทจะจัดที่นอน และเครื่องใช้ให้ผู้เข้าพักตามจำนวนที่ลงทะเบียนไว้ หากผู้เข้าพักต้องการเพิ่ม เช่น หมอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว มีค่าบริการชิ้นละ 50 บาท
 5. ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่พัก ผู้พักต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเอง หากมีสิ่งของสูญหายทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 6. ห้ามผู้เข้าพักกระทำการใดๆ ที่ผิดต่อกฏหมายหรือจริยธรรม เช่น เสพย์สิ่งเสพติด หรือ ค้าประเวณี
 7. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องพัก ฝ่าฝืนปรับ 1000.-
 8. ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในห้องพักและบริเวณรีสอร์ท
 9. ไม่อนุญาติให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า เครื่องชงกาแฟ เตารีด พร้อมทั้งแก๊สหุงต้มเข้ามาใช้ภายในรีสอร์ท
 10. ห้ามนำวัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย อาวุธ สิ่งเสพติดผิดกฎหมายทุกชนิดเข้ามาภายในรีสอร์ท
 11. ห้ามส่งเสียงดัง หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการรบกวนแขกผู้เข้าพักห้องอื่น
 12. กรณีสิ่งของในห้องพักของทางรีสอร์ทมีการชำรุดหรือสูญหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามที่รีสอร์ทประเมินราคา

หากมีการละเมิดกฎระเบียบการเข้าพัก ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าพักของท่าน ณ เวลานั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า